Imålning?
Några av de mest kända hällristningarna är idag imålade med röd färg för att besökaren skall kunna se dem bättre. Vi vet inte om de var imålade på bronsåldern, men det kan inte uteslutas. När ristningarna höggs in i berget, vilket skedde med knackstenar av kvartsit, så uppstod en nyansskillnad mellan de huggna och de icke bearbetade ytorna. Alltså måste ristningarna under en tid ha synts ganska väl även utan imålning. Man tror också att vissa ristningar har fyllts i gång på gång – kanske för att de skulle fortsätta att synas.