« Tillbaka | Videopresentation »

Om Brudparet
Av Lasse Bengtsson. Arkeolog

Datering: ca 700-600 f.Kr.
Höjd: ca 70 cm

Brudparet på Vitlyckeristningen är troligtvis världens mest avbildade hällristningsfigur. Det är dock inte ett vanligt bröllop som avbildas utan det heliga bröllopet mellan fruktbarhetsguden och hans kvinnliga motsvarighet. Den här myten är spridd över stora delar av den gamla världen och kan variera något från plats till plats.

Grunddragen är ungefär följande: Fruktbarhetsguden tillbringar en stor del av året i dödsriket. Varje vår återuppstår han och får komma upp till de levandes värld. I några fall måste hans syster eller någon annan ersätta honom i dödsriket, närmast som en slags gisslan. När guden kommer upp ingår han det rituella, heliga bröllopet med gudinnan och befruktar henne. Genom samlaget med gudinnan befruktar han inte bara henne utan allt levande. Ett tydligt resultat är att grönskan återkommer och att djuren föder sin avkomma. På hösten måste guden återvända till dödsriket och som ett resultat av det vissnar gräset och träden fäller sina löv.

Sannolikt är bröllopsscenerna avbildningar av en ritual som ägt rum i verkligheten. En man och en kvinna har fått agera fruktbarhetsguden och hans kvinnliga motsvarighet i ett rituellt skådespel, en sorts dramatisering av det gudomliga bröllopet. Troligtvis har det ägt rum i närvaro av övriga medlemmar i samhället. Det var inte bara under bronsåldern man avbildade heliga bröllop. Vid utgrävningar har arkeologerna hittat små guldbleck från vikingatid med avbildningar av brudpar, där fruktbarhetsguden Frö är den ena parten.

På några av bronsåldersristningarna kan man se en man med yxa intill brudparet. Sannolikt har yxan haft en rituell funktion i samband med bröllopet. Även detta kan spåras in i vikingatid. Brudparet på Vitlyckeristningen är inte unikt, det finns ytterligare ett antal i Bohuslän och något enstaka på andra platser i landet, även om Vitlyckeristningens brudpar framstår som det vackraste i rent konstnärlig bemärkelse. Det är också ganska vanligt att bröllopet äger rum ombord på ett skepp.